Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Planschade

Planschade is schade als door een wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt.

Bijvoorbeeld door de aanleg van een weg of de bebouwing van een stuk natuur bij u in de buurt. Een nieuw bestemmingsplan kan er ook toe leiden dat de (bouw)mogelijkheden op uw eigen perceel veranderen. In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen voor planschade.

Verzoek indienen

U kunt een verzoek om planschade schriftelijk indienen bij de gemeente. In uw aanvraag moeten de volgende gegevens staan:

  • waarom u een vergoeding vraagt
  • hoeveel vergoeding u wilt
  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan
  • een omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

Kosten

Indien u aanspraak wil maken op planschade en een verzoek hiertoe indient bij de gemeente wordt hiervoor € 500,- in rekening gebracht. Wanneer uw verzoek wordt toegewezen, krijgt u dit bedrag terug.

Let op

Deze informatie geldt voor ingediende verzoeken en/of aanvragen voor 1 januari 2024. Heeft u een nieuw initiatief, klik dan hier.

Vragen over Planschade?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?