U en de gemeenteraad

U heeft rechten en kunt u stem laten horen

 • Inspreekrecht
 • Brief aan de gemeenteraad

Als inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Inspreekrecht

Tijdens commissie- en raadsvergaderingen heeft u vijf minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffie. Dat kan met een e-mail aan de griffie: griffie@eijsden-margraten.nl

U kunt niet het woord voeren over:

 • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan
 • De kadernota, gemeentebegroting en belastingverordeningen
 • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
 • Gedrag van (een bestuurder of medewerker van) de gemeente waarvoor een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
 • Vaststelling van de agenda
 • Vaststelling van verslagen
 • Ingekomen stukken

Brief aan de gemeenteraad

Uiteraard kunt u een brief naar de gemeenteraad sturen. Inwoners, verenigingen, of bedrijven schrijven een brief aan de raad omdat ze bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze van het college of ambtelijke organisatie niet de gewenste medewerking krijgen. De brief dient ondertekend te zijn (dus niet anoniem). 

Dit is dan ook een goede manier om zaken onder de aandacht te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of het besluit van het college kan wijzigen. De raad kan het college echter wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht vragen. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan moet u zich wel realiseren dat uw brief openbaar wordt gemaakt en dus voor iedereen beschikbaar is. Dit behoort tot de basis van onze democratie.

Post voor de gemeenteraad kunt u ter attentie van de raadsgriffie sturen. U hoeft dus niet elk raadslid afzonderlijk een brief te sturen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over inspreekrecht, burgerinitiatief of referendum? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via telefoonnummer 14 043 of per e-mail: griffie@eijsden-margraten.nl.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

 • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
 • Nu gesloten.
 • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten