Reconstructie Cadier en Keer Noord

Vrijdag 8 september 2023

Stand van zaken en doorkijk planning

Op dit moment verkeert het project in de aanbestedingsfase. In deze fase wordt de aannemer geselecteerd die het werk zal gaan uitvoeren. Deze fase duurt tot en met eind november. Begin oktober ontvangt de gemeente de inschrijvingen en plannen van de geïnteresseerde aannemers. De beoordeling van de inschrijvingen is half oktober. Als de inschrijvingen volledig getoetst zijn, zal het project naar verwachting in november gegund worden aan de aannemer met de beste inschrijving. Afhankelijk van de aangeboden uitvoeringsplanning, gaan de werkzaamheden begin januari 2024 starten. De verwachting is dat de werkzaamheden van het hele project een looptijd hebben van circa 1,5 tot 2 jaar.

Een en ander is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer. De werkzaamheden worden per straat uitgevoerd. We houden rekening met de bereikbaarheid. Bovendien proberen we de overlast voor de omgeving te beperken. Voordat we gaan starten, zullen we de buurbewoners uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. De aannemer geeft informatie over de planning, fasering en aanspreekpunten.

Kabel- en leidingwerkzaamheden

De ontwikkelingen op het gebied van data en energienetwerken volgen elkaar in rap tempo op. De gemeente is blij dat, na WML (water) en Enexis (gas), ook Delta haar glasvezelnetwerk op tijd heeft aangelegd. Nu zijn in de zomer twee nieuwe aanvragen binnengekomen. Dit gaat over de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk (Glaspoort-KPN) en de verzwaring van het bestaande laagspanningsnetwerk (Enexis-elektriciteit). Voor Glaspoort-KPN is het commercieel interessant om in dit gebied te concurreren met Delta. Voor Enexis is de energie-transitie belangrijk.

De ontwikkelingen omtrent energieopwekking gaan op dit moment zo hard, dat het risico bestaat dat verouderde netwerken de piekbelastingen qua leveren én terugleveren niet aankunnen. Netbeheerder Enexis heeft hierop haar beleid aangepast. Daarom wenst Enexis de bestaande Elektra-netwerken te verzwaren. Voor u als bewoner is dit een goede ontwikkeling.

Voordat de gemeente begint met de herinrichting, zullen er nog minimaal één keer kabels in het trottoir gelegd moeten worden. Hoewel de gemeente wettelijk gezien deze aanvragen niet kan weigeren, zijn we momenteel in overleg met beide partijen om de werkzaamheden voorafgaand aan de herinrichting uit te voeren.

Archeologisch onderzoek

In het plangebied van Cadier en Keer is sprake van een verhoogde archeologische waarde. Dit betekent dat er tijdens de uitvoering archeologen ingezet kunnen worden. Om het archeologisch gebied in te kaderen en vooraf beter inzichtelijk te maken, worden er in het najaar boringen in de wijk geplaatst. Zodoende worden de grondlagen inzichtelijk . Met deze informatie kunnen we de inzet van de archeologen beter plannen.

Bomen Christinastraat

In de afgelopen periode hebben verschillende bewoners gevraagd naar de reden om de bomen in de Christinastraat te vervangen. De reden: in het verleden zijn de bomen bovenop het bestaande riool met huisaansluitingen geplant. Omdat de bestaande riolen bereikbaar moeten zijn tijdens de werkzaamheden, is het noodzakelijk om de bomen te verwijderen. De gemeente grijpt deze kans aan om verschillende soorten bomen terug te planten. Deze bomen kunnen uitgroeien tot laanbomen, wat aansluit bij de inrichting van de rest van de wijk. De nieuwe bomen verbeteren de biodiversiteit en helpen bij het terugdringen van hittestress. Dankzij de nieuwe inrichting zijn we klaar voor de toekomst, want deze inrichting is bestemd voor de komende 40 tot 50 jaar. Als onderdeel van de vergroening van de wijk, gaan we in het hele plangebied circa 80 tot 100 nieuwe bomen planten.

Culturele invulling Ireneplein

Het afgelopen jaar hebben buurtbewoners gevraagd om een culturele invulling aan het plein bij de Irenestraat te geven. Denksessies met de buurtbewoners brachten veel inspirerende ideeën, waarbij het gevoel van trots en verbondenheid met de woonomgeving naar voren kwam. Uiteindelijk is het thema “Verbinden van jong en oud” gekozen. Diverse kunstenaars gaan dit thema uitwerken. Vervolgens besluiten we welke inzending gerealiseerd zal worden.