Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Vergaderingen

Een vergadercyclus begint met het bepalen van een agenda voor de vergadering. Dat gebeurt door het Presidium. Dit is een bijeenkomst van de vijf fractievoorzitters. Zij bepalen de agenda’s voor de raadsvergadering en daarvan afgeleid de twee dialoogvergaderingen.  

Volg de raad

Bekijk de vergaderstukken van de raad Vergaderingen van de raad live volgen of terugkijken

De vergaderingen hebben een vaste starttijd. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De starttijd van de vergadering is alleen anders als de begroting wordt behandeld. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het gemeentehuis.

In een raadsvergadering worden besluiten genomen. De burgemeester is de voorzitter. De griffier en plaatsvervangend griffier ondersteunen de burgemeester. De gemeenteraad vergadert ongeveer elke maand. Deze vergadering is meestal op dinsdag. De vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis in Margraten.  

Er zijn twee dialoogvergaderingen, een dialoogvergadering samenleving en een dialoogvergadering leefomgeving. Deze vergaderingen zijn de voorbereiding op de raadsvergadering. De raad verzamelt zoveel mogelijk informatie voor de raadsvergadering. Tijdens deze vergaderingen komen alle raadsleden samen. Er is minimaal één raadslid per fractie aanwezig. De rest van de samenstelling van de fractie mag bestaan uit raadsleden en burgerleden. De raadsleden zitten de dialoogvergaderingen voor. Deze vergaderingen vinden plaats op de maandag en dinsdag in de week voor de raadsvergadering. Het ligt aan het onderwerp van het raadsvoorstel of de raad het in allebei de vergaderingen bespreekt.  

Er zijn regelmatig raadsbijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten voor raads- en burgerleden. De bijeenkomsten zijn verschillend van vorm. De deelnemers kunnen informatie krijgen over verschillende onderwerpen, zoals ontwikkelingen en komende raadsvoorstellen. Daarnaast kunnen er ideeën gevraagd worden voor bijvoorbeeld beleid dat ontwikkeld moet worden. Of andere organisaties of personen geven een presentatie. Ook kan het een bezoek op locatie zijn. De raad bezoekt regelmatig ondernemers of verenigingen. 

Klik hier voor het vergaderschema van de raad. 

De vergaderingen hebben een vaste starttijd. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De starttijd van de vergadering is alleen anders als de begroting wordt behandeld. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het gemeentehuis.

Vragen over Vergaderingen?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?