Gemeenteraad

Taken gemeenteraad

Wat zijn de taken en werkzaamheden van het hoogste bestuur van de gemeente?

Samenstelling gemeenteraad

In de gemeenteraad van Eijsden-Margraten zitten 21 raadsleden van 6 partijen

U en de gemeenteraad

Als inwoner van Eijsden-Margraten kunt u op verschillende manieren de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp

Presidium

Overleg van de voorzitter en de fractievoorzitters van de gemeenteraad

Burgerleden

Een commissie is geen lid van de gemeenteraad, maar neemt plaats in één van de raadscommissies of in een werkgroep

Geluidsfragmenten

Een overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de agenda en de stukken

Vergaderingen van de raad

Raadsgriffie

De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad