Gemeenteraad

Taken gemeenteraad

Wat zijn de taken en werkzaamheden van het hoogste bestuur van de gemeente?

Samenstelling gemeenteraad

In de gemeenteraad van Eijsden-Margraten zitten 21 raadsleden van 7 partijen

U en de gemeenteraad

Als inwoner van Eijsden-Margraten kunt u op verschillende manieren de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp

Raadsvragen

Elk raadslid kan vragen stellen aan het college. Dit kan tijdens het vragenuur in de raadsvergadering, maar ook schriftelijk.

Presidium

Overleg van de voorzitter en de fractievoorzitters van de gemeenteraad

Commissieleden

Een commissie is geen lid van de gemeenteraad, maar neemt plaats in één van de raadscommissies of in een werkgroep

Geluidsfragmenten

Een overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de agenda en de stukken

Raads en commissievergaderingen

Raadsgriffie

De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad